سوالات نهاییسه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

فروردین ۱۳۹۸ - دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد ۹۸

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شرکت آچار فرانسه