سوالات نهاییسه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

فروردین ۱۳۹۸ - دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد ۹۸

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.