سوالات نهاییسه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

» خرداد 98

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.