سوالات نهاییسه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

» خرداد 98

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شرکت آچار فرانسه