سوالات نهاییدوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

» اردیبهشت 98

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.