سوالات نهاییچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

» برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی7

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.