سوالات نهاییدوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

» حذف خودکار تلگرام طلایی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.