سوالات نهاییچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

» ریاضی شنبه 8 دی 97

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.