سوالات نهاییچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

» زمین شناسی چهارشنبه 12 دی 97

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.