سوالات نهاییپنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

» سوالات امتحان نهایی 97

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.