سوالات نهاییچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

» شب امتحانی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.