سوالات نهاییدوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

» شب امتحانی رایگان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.