سوالات نهایییکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

» عکس های جدید امتحان نهایی دی 97

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.