سوالات نهاییچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

» فیلتر تلگرام طلایی و هاتگرام

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.