سوالات نهایییکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

» مهم رایگان پایه یازدهم

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.