سوالات نهاییپنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

» نهایی خرداد 98

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.