سوالات نهاییچهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

» پاسخنامه ام دوشنبه 3 دی 97

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.