سوالات نهاییپنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

» کانال خرید سوالات امتحان نهایی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.